Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Σύστημα σωμάτων και ρυθμός μεταβολής της στροφορμής

Το σύστημα αποτελείται από μία τροχαλία μάζας Μ=2m ,ακτίνας R και δύο σώματα m1=3m , m2=m. Τα σώματα είναι στερεωμένα με αβαρές σχοινί στην τροχαλία του σχήματος και το σύστημα κάποια στιγμή αφήνεται ελεύθερο. Τα δύο σχοινιά παραμένουν τεντωμένα συνεχώς και δεν ολισθαίνουν στο αυλάκι της τροχαλίας.

Να υπολογισθεί η επιτάχυνση των δύο σωμάτων.

Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας είναι Ι=1/2ΜR^2.

Εφαρμογή m=1Kg. R=0.1m, g=10m/s^2.

Απάντηση