Σελίδες

Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 8

Ένας τροχός που η μάζα του Μ θεωρείται συγκεντρωμένη στην περιφέρειά του και ένας κύβος πάγου, επίσης μάζας Μ, συνδέονται μεταξύ τους με μια άκαμπτη ράβδο αμελητέας μάζας. Το σύστημα ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο δάπεδο όταν μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 3Mg, φορά προς τα δεξιά του σχήματος, εφαρμόζεται i) στο κέντρο μάζας του τροχού και ii) στο κέντρο μάζας του κύβου. Αν υποθέσουμε ότι μεταξύ του κύβου και του δαπέδου δεν αναπτύσσεται τριβή ολίσθησης, να συγκρίνετε :

α) Την μεταφορική επιτάχυνση που αποκτά το σύστημα στις δύο περιπτώσεις, και
β) Τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στην ράβδο, ως προς το μέτρο και την φορά τους, στις δύο περιπτώσεις

Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Ερωτήσεις για επάναληψη στην θεωρία


Πολύ χρήσιμη συλλογή ερωτήσεων του τύπου Σωστό ή Λάθος, από τον συνάδελφο Δ. Αναγνώστου.

Ανοίξτε τα δύο αρχεία που ακολουθούν.

300 Ερωτήσεις Θεωρίας - Σ/Λ

Απαντήσεις

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 7

Σφαίρα μάζας m1 που κινείται με ταχύτητα υ1 συγκρούεται με ακίνητη σφαίρα μάζας m2. Μετά την κρούση η πρώτη σφαίρα αποκτά ταχύτητα -υ1/2 ενώ η δεύτερη υ1/4.

 1. Να δείξετε ότι η κρούση είναι ανελαστική.
 2. Να υπολογίσετε το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας που μέσω θερμότητας διέφυγε στο περιβάλλον.

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 6Διακρότημα, μια ιδιόμορφη ταλάντωση.


Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, με συχνότητές τους f1 = 19Ηζ και f2 >f1 διαφέρουν πολύ λίγο, προκύπτει η ιδιόμορφη ταλάντωση (διακρότημα) του σχήματος.
 1. Να βρεθεί γράψετε τις εξισώσεις των ταλαντώσεων που η σύνθεσή τους δημιούργησε το διακρότημα.
 2.  Να γράψετε την εξίσωση του διακροτήματος.
 3. Να βρεθεί η συχνότητα της ταλάντωσης.

Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 5

Ρυθμοί μεταβολής , διατήρηση της ενέργειας

Μια τροχαλία μάζας Μ και ακτίνας R , έχει ροπή αδράνειας ως προς οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της Ι=1/2 ΜR2 . Η τροχαλία κινείται προς τα πάνω, με την βοήθεια σταθερής δύναμης F=2Mg που ασκείται στο ελεύθερο άκρο του νήματος. Το άλλο άκρο του νήματος είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο. Το νήμα δεν ολισθαίνει πάνω στην επιφάνεια της τροχαλίας. Να υπολογιστούν:
 1. Ο ρυθμός παραγωγής έργου από την δύναμη F
 2. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της τροχαλίας
 3. Που οφείλεται η διαφορά στους δύο προηγούμενους ρυθμούς; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.


Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 4
Ελεύθερη τροχαλία


Μια τροχαλία μάζας Μ και ακτίνας R κινείται προς τα πάνω με την βοήθεια σταθερής δύναμης F=2Mg που ασκείται στο ελεύθερο άκρο του νήματος. Το άλλο άκρο του νήματος είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο. Το νήμα δεν ολισθαίνει πάνω στην επιφάνεια της τροχαλίας. Να υπολογιστούν: α) η επιτάχυνση του κέντρου μάζας της τροχαλίας. β) Να υπολογιστεί η μετατόπιση του σημείου εφαρμογής της δύναμης F σε σχέση με την κατακόρυφη ανύψωση του κέντρου της τροχαλίας h. γ) Να βρεθούν οι ταχύτητες των σημείων της τροχαλίας στα σημεία Α, Β που αυτή εφάπτεται με τα δύο κατακόρυφα τμήματα του νήματος.Δίνεται η ροπή αδράνειας της τροχαλίας  Ι=1/2 ΜR2

Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 3


 Κρούση , ταλάντωση και ... προσεγγίσεις


Σώμα μάζας Μ=1Kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στερεωμένο ανάμεσα σε δύο όμοια ελατήρια που έχουν φυσικό μήκος L=2m και σταθεράς Κ= 50N/m το κάθε ένα. Πολύ μικρή σφαίρα μάζας Μ/100 που κινείται με οριζόντια ταχύτητα υ=100m/s , όπως στο σχήμα, σφηνώνεται στο σώμα μάζας Μ. Να δείξετε ότι το συσσωμάτωμα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση και να βρείτε το πλάτος της. Παραδοχή για τους υπολογισμούς: 1,011.

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 2Πλαστική κρούση και μετά ολίσθηση.
Κυκλικός δακτύλιος μάζας Μ και ακτίνας R ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Σώμα μικρών διαστάσεων με μάζα m=Μ συγκρούεται πλαστικά με τον δακτύλιο κινούμενο με οριζόντια ταχύτητα υ η διεύθυνση της οποίας απέχει απόσταση h = R/2 από το κέντρο του δακτυλίου. Να δείξετε ότι μετά την κρούση το σύστημα αρχικά ολισθαίνει πάνω στο δάπεδο και στην συνέχεια κυλίεται χωρίς ολίσθηση. Υπολογίστε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να αποκατασταθεί η κύλιση χωρίς ολίσθηση. Θεωρήστε γνωστό τον συντελεστή ολίσθησης μ και την επιτάχυνση της βαρύτητας g.

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 1 

Πλαστική κρούση και μετά κύλιση χωρίς ολίσθηση.


Κυκλικός δίσκος μάζας Μ και ακτίνας R ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Σώμα μικρών διαστάσεων με μάζα Μ/2 συγκρούεται πλαστικά με τον δίσκο κινούμενο με οριζόντια ταχύτητα υ η διεύθυνση της οποίας απέχει απόσταση h από το κέντρο του δίσκου. Να υπολογιστεί η απόσταση h έτσι ώστε μετά την κρούση το σύστημα να κυλίεται χωρίς ολίσθηση πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς το κέντρο του Ι= 1/2MR2

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Παλαιότερα θέματα πανελλήνιων εξετάσεων .


Θέματα που έχουν δοθεί μέχρι και το 2008 ταξινομημένα κατά ενότητα. Χρήσιμα αρχεία για τις επαναλήψεις.

Κατεβάστε τα στον υπολογιστή σας:   ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ.     ΚΥΜΑΤΑ      ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ  DOPPLER

Τα αρχεία βασίστηκαν σε εργασία που αντλήθηκε από  το blog του συναδέλφου Δ. Μάργαρη

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Α λυκείου/Ενισχυτική/Δυνάμεις -ισορροπία-επιτάχυνση


Δυνάμεις. Συνισταμένη, συνιστώσες, Ισορροπία.

1.      Μια σφαίρα βάρους 100Ν κρέμεται με ένα γάντζο από μέσον ενός νήματος και ισορροπεί καθώς τα άκρα του νήματος είναι στερεωμένα σε οριζόντια οροφή.
a.       Ποια γωνία σχηματίζουν, στην θέση ισορροπίας, τα νήματα με το οριζόντιο επίπεδο;
b.      Σχεδιάστε τις δυνάμεις στον γάντζο.
c.       Δείξτε ότι οι δυνάμεις που ασκούνται από τα νήματα ( τάσεις) στον γάντζο έχουν ίσα μέτρα.
d.      Υπολογίστε το μέτρο της τάσης του κάθε νήματος.

2.      Μια σφαίρα βάρους 100Ν κρέμεται με ένα γάντζο από το σημείο Γ ενός νήματος και ισορροπεί καθώς τα άκρα Α, Β του νήματος είναι στερεωμένα σε οριζόντια οροφή. Τα δύο τμήματα του νήματος  σχηματίζουν γωνίες ΓΑΒ =30ο  και ΓΒΑ=60ο. (ημ30=συν60=0,5  ,   ημ60=συν30=0,9)
a.       Ποια γωνία σχηματίζουν, στην θέση ισορροπίας, τα νήματα με την κατακόρυφο που διέρχεται από το σημείο Γ;
b.      Σχεδιάστε τις δυνάμεις στον γάντζο.
c.       Υπολογίστε το μέτρο της τάσης του κάθε νήματος.

3.      Ένα κιβώτιο βάρους 1000Ν ισορροπεί πάνω επιφάνεια που έχει κλίση 300 ως προς τον ορίζοντα. (ημ30=συν60=0,5  ,   ημ60=συν30=0,9)
a.       Σχεδιάστε τις δυνάμεις στο κιβώτιο.
b.      Αναλύστε το βάρος σε μια συνιστώσα παράλληλη, και σε μια κάθετη με την κεκλιμένη επιφάνεια
c.       Υπολογίστε το μέτρο της στατικής τριβής.
d.      Υπολογίστε το μέτρο της δύναμης επαφής του κιβωτίου με την επιφάνεια.
e.       Υπολογίστε το μέτρο και προσδιορίστε την κατεύθυνση της συνισταμένης του βάρους με τη δύναμη επαφής στο κιβώτιο από την επιφάνεια.

4.      Ένα κιβώτιο βάρους 1000Ν βρίσκεται πάνω επιφάνεια πάγου που έχει κλίση 300 ως προς τον ορίζοντα. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη F (ημ30=συν60=0,5  ,   ημ60=συν30=0,9) και το κιβώτιο ανέρχεται πάνω στην επιφάνεια με σταθερή ταχύτητα.
a.       Σχεδιάστε τις δυνάμεις στο κιβώτιο.
b.      Αναλύστε τις δυνάμεις σε μια συνιστώσα παράλληλη, και σε μια κάθετη με την κεκλιμένη επιφάνεια
c.       Υπολογίστε το μέτρο της δύναμης F.
d.      Υπολογίστε το μέτρο της δύναμης επαφής του κιβωτίου με την επιφάνεια.
e.       Υπολογίστε το μέτρο και προσδιορίστε την κατεύθυνση της συνισταμένης του βάρους με τη δύναμη επαφής στο κιβώτιο από την επιφάνεια

5.      Ένα κιβώτιο βάρους 1000Ν αφήνεται πάνω επιφάνεια πάγου που έχει κλίση 300 ως προς τον ορίζοντα. Σχεδιάστε τις δυνάμεις στο κιβώτιο.
a.       Αναλύστε το βάρος σε μια συνιστώσα παράλληλη, και σε μια κάθετη με την κεκλιμένη επιφάνεια
b.      Υπολογίστε το μέτρο της επιτάχυνσης του κιβωτίου.
c.       Υπολογίστε το μέτρο της επιτάχυνσης του κιβωτίου εάν υπήρχε τριβή Τ=100Ν

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

Α λυκείου/Ενισχυτική 2013/ΙσορροπίαΔυνάμεις. Συνισταμένη, συνιστώσες, Ισορροπία.

 1. Μια σφαίρα βάρους 100Ν κρέμεται από ένα νήμα και ισορροπεί. Στην σφαίρα, εκτός από το βάρος της, ασκείται μόνο η δύναμη επαφής με το νήμα (τάση).
  1. Γιατί στην θέση ισορροπίας το νήμα είναι κατακόρυφο;
  2. Σχεδιάστε τις δυνάμεις στην σφαίρα.
  3. Υπολογίστε το μέτρο της τάσης του νήματος.

 1. Μια σφαίρα κρέμεται από ένα νήμα και ισορροπεί στην κατακόρυφο διεύθυνση. Ασκώντας στη σφαίρα οριζόντια δύναμη F την μετακινούμε μέχρι να ισορροπήσει, σε μια νέα θέση στην οποία το τεντωμένο νήμα σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο.  (ημθ=0.6 , συν θ=0,8)
  1. Σχεδιάστε τις δυνάμεις στην σφαίρα.
  2. Αναλύστε την τάση σε μια οριζόντια και μια κατακόρυφη συνιστώσα.
  3. Εάν η τάση του νήματος έχει μέτρο 100Ν, υπολογίστε το βάρος της σφαίρας και το μέτρο της οριζόντιας δύναμης F.
  4. Υπολογίστε το μέτρο της συνισταμένης της δύναμης  F και του βάρους.
  5. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της συνισταμένης της F και του βάρους.

 1. Μια σφαίρα βάρους 630Ν, κρέμεται από ένα νήμα και ισορροπεί στην κατακόρυφο διεύθυνση. Ασκώντας στη σφαίρα οριζόντια δύναμη F την μετακινούμε μέχρι να ισορροπήσει, σε μια νέα θέση στην οποία το τεντωμένο νήμα σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο. Υπολογίστε το μέτρο της F εάν

  1. θ=300 (ημ30=0,5  ,   συν30=0,9)
  2. θ=450 (ημ45=  0,7 = συν45)
  3. θ=600 (ημ60= συν30  ,   συν60=ημ30)
  4. Γιατί όσο αυξάνεται η γωνία θ, αυξάνεται και το μέτρο της F;

 1. Για να ισορροπήσει ένα κιβώτιο πάνω επιφάνεια πάγου που έχει κλίση 300 ως προς τον ορίζοντα, το έχουμε δέσει με νήμα που είναι τεντωμένο παράλληλα με την επιφάνεια. Το βάρος του σώματος είναι 500Ν.

  1. Σχεδιάστε τις δυνάμεις στο κιβώτιο.
  2. Αναλύστε το βάρος σε μια συνιστώσα παράλληλη, και σε μια κάθετη με την κεκλιμένη επιφάνεια
  3. Υπολογίστε το μέτρο της τάσης του νήματος.
  4. Υπολογίστε το μέτρο της δύναμης επαφής του κιβωτίου με την επιφάνεια.
  5. Υπολογίστε το μέτρο και προσδιορίστε την κατεύθυνση της συνισταμένης του βάρους με τη δύναμη επαφής στο κιβώτιο από την επιφάνεια.

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Φυσική Β. Ορμή – κρούση/ "διαγώνισμα στο FB"

A.    Δένουμε ένα τούβλο με μια κλωστή. Μπορούμε να το σηκώσουμε αργά αργά αλλά αν το τραβήξουμε απότομα η κλωστή σπάει. Γιατί;

B.     Ένα μπαλάκι του τένις πέφτει πάνω ένα κατακόρυφο τοίχο έχοντας οριζόντια ταχύτητα. Το μπαλάκι αναπηδά και αποκτά ταχύτητα αντίθετης φοράς με την αρχική αλλά μικρότερου μέτρου. Γιατί μεταβάλλεται η ορμή του; Τι θα απαντούσατε εάν η ταχύτητα μετά την κρούση είχε μέτρο ίσο με την ταχύτητα πρόσκρουσης;

C.     Ένα κομμάτι ξύλου που έχει μάζα 9Κg ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο. Ένα βλήμα μάζας 1Kg κινείται οριζόντια και σφηνώνεται ακαριαία στο ξύλο έχοντας ταχύτητα 200m/s. α) Με πόση ταχύτητα θα κινηθεί το συσσωμάτωμα που δημιουργήθηκε; Πόση θερμότητα σχηματίστηκε; β) Ποια είναι η ταχύτητα του συσσωματώματος εάν το ξύλο δεν ηρεμεί αλλά κινείται με οριζόντια ταχύτητα 10m/s; ( Όπου είναι αναγκαίο να διακρίνεται περιπτώσεις)

D.    Με πόσο βάρος ισοδυναμεί η δύναμη με την οποία χτυπάει τα φάουλ ο Ρονάλντο; Η μπάλα έχει μάζα περίπου 0,40Kg, κατά το χτύπημα η χρονική διάρκεια επαφής με την μπάλα είναι περίπου  9/100 του δευτερολέπτου και η μπάλα αποκτά ταχύτητα 105Κm/h ( περίπου 30 m/s). g=9.81m/s2.

E.     Ένα πυροβόλο που έχει μάζα 900Kg είναι ακίνητο πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. α) Το πυροβόλο εκτοξεύει βλήμα μάζας 9Kg με οριζόντια ταχύτητα 300m/s. Με ποια ταχύτητα κινείται το πυροβόλο μετά την εκτόξευση του βλήματος;  Από την έκρηξη εκλύθηκε συνολικά, ενέργεια 500Kj. Πόση θερμότητα σχηματίστηκε; β) Ποια είναι η ταχύτητα του πυροβόλου εάν   δεν ηρεμεί αλλά κινείται με οριζόντια ταχύτητα 10m/s; ( Όπου είναι αναγκαίο να διακρίνεται περιπτώσεις, 1Κj = 1000j)

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2013/ Ενισχυτική/ Ορμή1.            Η σελήνη περιστρέφεται γύρω από την Γη  με σταθερού μέτρου ταχύτητα. Η ορμή της είναι σταθερή ή μεταβάλλεται; Ποιος είναι ο ρόλος της βαρυτικής έλξης από την γη στην σελήνη;
Να λάβετε υπόψη ότι
a.       Η ορμή είναι διανυσματικό μέγεθος
b.      Ο 2ος νόμος του Νεύτωνα λέει ότι η συνισταμένη δύναμη ισούται με το ρυθμό μεταβολής της ορμής του σώματος στο οποίο ασκείται.

2.            Δένουμε ένα τούβλο με μια κλωστή. Μπορούμε να το σηκώσουμε αργά αργά αλλά αν το τραβήξουμε απότομα η κλωστή σπάει. Γιατί;
Να λάβετε υπόψη  το 1b

3.            «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται» Τι εννοεί η παροιμία;
Να λάβετε υπόψη ότι
a.       Οι εσωτερικές δυνάμεις έχουν άθροισμα μηδενικό
b.      Η συνισταμένη δύναμη  που αναφέρεται στο 2ο νόμο του Νεύτωνα είναι η συνισταμένη εξωτερικών δυνάμεων
4.            Άσκηση 13 σελ. 63
Σκεφτείτε τα εξής
a.       Σε ένα μονωμένο σύστημα η συνολική ορμή μένει σταθερή
b.      Ποια είναι η ορμή του συστήματος αρχικά;
5.            Υποθέτουμε ότι ένα ακίνητο βλήμα διασπάται  (εσωτερική έκρηξη) σε δύο ίσα κομμάτια. Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές; Γιατί;
a.       Τα δύο κομμάτια αποκτούν ίσες ορμές
b.      Τα δύο κομμάτια αποκτούν ορμές που έχουν ίσα μέτρα και αντίθετη κατεύθυνση
c.       Τα δύο κομμάτια αποκτούν ίσες ταχύτητες
d.      Τα δύο κομμάτια αποκτούν ταχύτητες που έχουν ίσα μέτρα και αντίθετη κατεύθυνση
e.       Η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο κομματιών είναι μηδέν
f.       Η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο κομματιών δεν είναι μηδέν
g.      Η ενέργεια που εκλύθηκε κατά την έκρηξη είναι ίση με την κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο κομματιών
h.      Η ενέργεια που εκλύθηκε κατά την έκρηξη είναι μεγαλύτερη απότην κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο κομματιών
i.        Η διαφορά των ενεργειών του (h) είναι ίση με την παραγόμενη θερμότητα.
6.            Πως θα απαντούσατε στα ερωτήματα της 4 εάν τα δύο κομμάτια δεν είχαν ίσες μάζες.

7.            Σε μια πλαστική κρούση η ορμή και η κινητική ενέργεια παραμένουν σταθερές. Συμφωνείται ή όχι; Γιατί;


8.            Ασκήσεις – προβλήματα στις σελίδες 66 έως 68 3,5,1011,12,1317

Α ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ Δυνάμεις 1 και ελεύθερη πτώση
1.      Εξετάστε την ορθότητα των παρακάτω:
a.       Ίσες δυνάμεις προκαλούν ίσες επιταχύνσεις σε σώματα με ίσες μάζες
b.      Ίσες δυνάμεις προκαλούν ίσες επιταχύνσεις σε όλα τα σώματα.
c.       Στην ελεύθερη πτώση όλα τα σώματα αποκτούν την ίδια επιτάχυνση.
d.      Σε κάθε πτώση όλα τα σώματα αποκτούν την ίδια επιτάχυνση.

2.      Σε ένα σώμα μάζας 2Kg ασκούμε δύναμη 40Ν και το σώμα αποκτά επιτάχυνση
a.       α=20m/s2 . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
b.      α=10m/s2 . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
c.       α=30m/s2 . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;


3.      Ένα σώμα μάζας 2Kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή t=0 ασκείται στο σώμα δύναμη 40Ν. Μέσα σε 10s το σώμα διανύει διάστημα
a.       1000m . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
b.      500m . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
c.       1500m . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;

4.      Ένα σώμα μάζας 2Kg αφήνεται να πέσει από ύψος 500m, σε ένα τόπο που g=10m/s2 και φτάνει στο έδαφος μετά από
a.       10s . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη εκτός από το βάρος; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
b.      5s . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη εκτός από το βάρος; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
c.       20s . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη εκτός από το βάρος; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;

5.      Ένα σώμα μάζας 2Kg αφήνεται να εκτελέσει ελεύθερη πτώση ( g=10m/s2 ) από ύψος 500m. 
a.       Πόσο απέχει από το έδαφος στις χρονικές στιγμές 6 s  και 8 s;  
b.      Το διάστημα που διανύει στο 6ο είναι ίσο με αυτό που διανύει στο 8ο δευτερόλεπτο;

6.      Ασκήσεις στις σελίδες 107 και 108
5,8,10,11,12,13,14,16,18