Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Α ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ Δυνάμεις 1 και ελεύθερη πτώση
1.      Εξετάστε την ορθότητα των παρακάτω:
a.       Ίσες δυνάμεις προκαλούν ίσες επιταχύνσεις σε σώματα με ίσες μάζες
b.      Ίσες δυνάμεις προκαλούν ίσες επιταχύνσεις σε όλα τα σώματα.
c.       Στην ελεύθερη πτώση όλα τα σώματα αποκτούν την ίδια επιτάχυνση.
d.      Σε κάθε πτώση όλα τα σώματα αποκτούν την ίδια επιτάχυνση.

2.      Σε ένα σώμα μάζας 2Kg ασκούμε δύναμη 40Ν και το σώμα αποκτά επιτάχυνση
a.       α=20m/s2 . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
b.      α=10m/s2 . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
c.       α=30m/s2 . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;


3.      Ένα σώμα μάζας 2Kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Την χρονική στιγμή t=0 ασκείται στο σώμα δύναμη 40Ν. Μέσα σε 10s το σώμα διανύει διάστημα
a.       1000m . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
b.      500m . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
c.       1500m . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;

4.      Ένα σώμα μάζας 2Kg αφήνεται να πέσει από ύψος 500m, σε ένα τόπο που g=10m/s2 και φτάνει στο έδαφος μετά από
a.       10s . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη εκτός από το βάρος; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
b.      5s . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη εκτός από το βάρος; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;
c.       20s . Στο σώμα ασκείται άλλη δύναμη εκτός από το βάρος; Εάν ναι, ποιο είναι το μέτρο της και ποια η κατεύθυνσή της;

5.      Ένα σώμα μάζας 2Kg αφήνεται να εκτελέσει ελεύθερη πτώση ( g=10m/s2 ) από ύψος 500m. 
a.       Πόσο απέχει από το έδαφος στις χρονικές στιγμές 6 s  και 8 s;  
b.      Το διάστημα που διανύει στο 6ο είναι ίσο με αυτό που διανύει στο 8ο δευτερόλεπτο;

6.      Ασκήσεις στις σελίδες 107 και 108
5,8,10,11,12,13,14,16,18