Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Β ΛΥΚΕΙΟΥ/ΝΟΕ 2012/Διαγώνισμα στις βολές και στην κυκλική κίνηση


Δόθηκε στους μαθητές του 5ου Λυκείου, ΝΟΕ 2011


2012 ΝΟΕ  Φυσική Β γπ. (ομάδα Α)

  1. Πετώντας οριζόντια μια πέτρα αυτή καταλήγει στο έδαφος αφού διαγράψει καμπύλη τροχιά. Πως θα εξηγούσατε το φαινόμενο;

  1. Υπολογίστε την οριζόντια απόσταση (βεληνεκές) στην οποία θα φθάσει ένα σώμα που βάλλεται οριζόντια, από ύψος 320m, με αρχική ταχύτητα 20m/s.

  1. Η περίοδος περιστροφής ενός δίσκου είναι 2π (s).  Υπολογίστε την συχνότητα και την γωνιακή ταχύτητα του δίσκου.

  1. Η κεντρομόλος επιτάχυνση στην κυκλική κίνηση δίνεται από την σχέση ακ2/R. Να δείξετε ότι ισχύει επίσης η σχέση ακ2R.

  1. Σε ένα περιστρεφόμενο τροχό μιας παιδικής χαράς, τα παιδάκια που φοβούνται κάθονται κοντά στο κέντρο του. Γιατί;

2012 ΝΟΕ  Φυσική Β γπ.(ομάδα Β)

  1. Στην ομαλή κυκλική κίνηση η γραμμική ταχύτητα διατηρεί σταθερό μέτρο αλλά η επιτάχυνση ( κεντρομόλος) δεν είναι μηδέν. Πως θα εξηγούσατε το «παράδοξο»;

  1. Υπολογίστε την αρχική ταχύτητα με την οποία ένα σώμα βάλλεται οριζόντια, από ύψος 320m, και καλύπτει μέχρι να πέσει στο έδαφος οριζόντια απόσταση (βεληνεκές) 240m;

  1. Η συχνότητα περιστροφής ενός δίσκου είναι 2/π (Ηz).  Υπολογίστε την περίοδο και την γωνιακή ταχύτητα του δίσκου.

  1. Η κεντρομόλος επιτάχυνση στην κυκλική κίνηση δίνεται από την σχέση ακ2R. Να δείξετε ότι ισχύει επίσης η σχέση ακ2/R.

  1. Ένα αεροπλάνο που αφήνει μια πολύ ισχυρή βόμβα, αμέσως μετά την ρίψη πρέπει αναστρέψει την πορεία του και να επιταχύνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί;