Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Α ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ Ευθύγραμμες Κινήσεις 1

 
Ευθύγραμμες Κινήσεις

1.               Ποιες πληροφορίες κρύβονται στις ακόλουθες προτάσεις:

1.      Ένα σώμα ξεκινά από την ηρεμία…

2.      Ποδηλάτης κινείται έτσι ώστε να διατηρεί σταθερή ταχύτητα …

3.      Σώμα κινείται έτσι ώστε να διατηρεί σταθερή επιτάχυνση…

4.      Ποδηλάτης κινείται με μηδενική επιτάχυνση …

5.      Δρομέας τρέχει στον άξονα χ΄χ ξεκινώντας από σημείο που απέχει 100m από την αρχή του άξονα της κίνησης

6.      Για την κίνηση ενός σώματος γνωρίζουμε ότι την χρονική στιγμή  t0 = 0s  ισχύει χ0=35m

7.      Για την κίνηση ενός σώματος γνωρίζουμε ότι την χρονική στιγμή t0 =10s ισχύει χ0=0m

8.      Μοτοσικλετιστής που τρέχει με ταχύτητα 20m/s πατάει γκάζι και αποκτά σταθερή επιτάχυνση 12m/s2.

9.       Μοτοσικλετιστής που τρέχει με ταχύτητα 20m/s πατάει φρένο και αποκτά σταθερή επιτάχυνση -12m/s2.

10.  Δύο οχήματα ξεκινούν ταυτόχρονα από τα σημεία Α και Β του άξονα χ΄χ που απέχουν 1200m. Το όχημα που ξεκινά από το Α κινείται με σταθερό ρυθμό μεταβολής της θέσης του 20m/s , συναντιέται με το άλλο όχημα που  ξεκινώντας από την ηρεμία , κινείται με σταθερό ρυθμό μεταβολής της ταχύτητάς του 20m/s2.

2.               Σε όποιες από τις περιπτώσεις της προηγούμενης άσκησης μπορείτε, κατασκευάσετε, έστω και ποιοτικά, τα διαγράμματα ταχύτητας –χρόνου και θέσης –χρόνου

3.               Σε όποιες από τις περιπτώσεις της προηγούμενης άσκησης μπορείτε, γράψτε τις εξισώσεις ταχύτητας –χρόνου και θέσης –χρόνου. Χρησιμοποιήστε σύμβολα όπου δεν γνωρίζετε αριθμητικές τιμές. τ

4.               Για μια ευθύγραμμη κίνηση δίνονται τα στοιχεία θέσης – χρόνου που φαίνονται στον πίνακα:

Χρόνος (s)
0
10
30
40
45
Θέση (m)
0
20
60
40
30

  1. Τοποθετείστε τα στοιχεία σε ένα άξονα χ΄χ και χρησιμοποιήστε τα για να διευκρινίσετε τις έννοιες: Θέση – Μετατόπιση- Διάστημα
  2. Υπολογίστε την μέση ταχύτητα σε κάθε χρονικό διάστημα του πίνακα αλλά και συνολικά.

5.               Σχετικά με την άσκηση 1.10 να επαληθεύσετε τα παρακάτω:

1.      Μετά από 10s τα δύο οχήματα θα συναντηθούν
2.      Οι ταχύτητες των δύο οχημάτων γίνονται ίσες κατά μέτρο μετά από 1s
3.    Μετά από 5s η απόσταση των οχημάτων είναι