Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

A/ Χημεία, Θέματα εξετάσεων 2012


Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ     ΧΗΜΕΙΑ                 ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012


ΘΕΜΑ Α (Ποιες προτάσεις είναι Σωστές και ποιες Λ΄άθος;)
1
Τα μόρια των χημικών ενώσεων αποτελούνται από ανόμοια άτομα.

2
Τα μόρια των χημικών ενώσεων είναι ουδέτερα.

3
Διάλυμα 20% κατ΄ όγκο ((W/V) είναι το διάλυμα στο οποίο 20g διαλυμένης ουσίας περιέχονται σε 100g διαλύματος.

4
Μέταλλα είναι τα στοιχεία που σχηματίζουν ενώσεις αποβάλλοντας ηλεκτρόνια αποκτώντας έτσι θετικό αριθμό οξείδωσης.

5
Οι ιοντικές (ετεροπολικές) ενώσεις σχηματίζονται μεταξύ δύο αμέταλλων στοιχείων.

6
Οι ομοιοπολικές ενώσεις σχηματίζονται μεταξύ στοιχείων που συνεισφέρουν ηλεκτρόνια και έτσι δημιουργούνται κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων.

7
Ένα mol μορίων υδρογόνου περιέχει τον ίδιο αριθμό μορίων με ένα mol οποιασδήποτε χημικής ένωσης.

8
Το Mr του Οξυγόνου είναι ίσο με 32. Άρα το ένα μόριο οξυγόνου ζυγίζει 32g.

9
Δύο mol μιας αέριας χημικής ένωσης, που βρίσκεται σε συνθήκες STP, καταλαμβάνουν όγκο 22,4L.

10
Αραιώνοντας διάλυμα αλατόνερου, με την προσθήκη καθαρού νερού, η συγκέντρωση του διαλύματος μειώνεται διότι ο ίδιος αριθμός moles αλατιού περιέχονται, μετά την αραίωση, σε μεγαλύτερο όγκο διαλύματος.


Μονάδες: 10Χ2.5 = 25

ΘΕΜΑ Β

Β1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχονται στο άτομο   1327 Αl     

Β2. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχονται στο ιόν  
1327 Αl+3  

Β3. Να  κατανεμηθούν τα 17 ηλεκτρόνια του ατόμου του Χλωρίου Cl και τα 9 ηλεκτρόνια του φθορίου F, σε στιβάδες. Να εξηγήσετε γιατί τα δύο αυτά στοιχεία είναι  ηλεκτροαρνητικά με αριθμό οξείδωσης -1.

Β4.Να κατανεμηθούν σε στιβάδες τα ηλεκτρόνια των ατόμων 20Ca , 11Na. Να εξηγήσετε γιατί τα δύο αυτά στοιχεία είναι  ηλεκτροθετικά  με αριθμούς οξείδωσης  +2, +1 αντίστοιχα.

Β5. Γιατί  το Ca και το Na σχηματίζουν ετεροπολικές ενώσεις με το  17Cl; Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι μοριακοί τύποι;  

                                                                                                Μονάδες: 5Χ5 = 25

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.  Δεδομένου ότι ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου (Ο)  είναι -2 και του υδρογόνου (Η) είναι +1, να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του αζώτου ( Ν) στο μόριο  Ν2Ο3 , και του θείου (S) στo ιόν  (HSΟ4)-1

Γ2. Να υπολογίσετε την σχετική μοριακή μάζα (Mr)  του  CaH2, αν είναι γνωστό  οι σχετικές ατομικές μάζες (Αr) του υδρογόνου ) είναι 1 και του ασβεστίου (Ca) είναι 40.

Γ3. 20 g NaOH διαλύονται πλήρως σε νερό οπότε σχηματίζεται διάλυμα  όγκου 200 mL. Nα υπολογίσετε, συγκέντρωση C του διαλύματος.Γ4. Στο διάλυμα προσθέτουμε καθαρό νερό και ο όγκος του γίνεται  V΄=500mL.  Υπολογίστε την συγκέντρωση C΄ του νέου διαλύματος.

Γ5. Το νέο διάλυμα των 500mL, χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Ποια είναι η συγκέντρωση των δύο διαλυμάτων που προκύπτουν;

Σχετικές ατομικές μάζες Αr : Η:1, Ο:16, Να:23

Μονάδες: 5Χ5 = 25ΘΕΜΑ Δ


2,8g αζώτου (Ν2) αντιδρούν με επαρκή ποσότητα υδρογόνου (Η2) και σχηματίζεται αμμωνία (ΝΗ3).

Δ1. Να συμπληρώσετε τους συντελεστές στην χημική εξίσωση:

Ν2      +    Η2    ΝΗ3


Δ2. Πόσα moles αζώτου (Ν2) αποτελούν τα 2,8g αζώτου (Ν2);

Δ3. Πόσα λίτρα L αμμωνίας σχηματίζονται μετρημένα σε συνθήκες STP;

Δ4. Εάν η αρχική ποσότητα του υδρογόνου ήταν 6g, πόσα moles από αυτό περίσσεψαν;

Δ5. Εάν η αρχική ποσότητα του υδρογόνου ήταν 0.3g, Πόσα λίτρα L αμμωνίας σχηματίστηκαν μετρημένα σε συνθήκες STP;

          Σχετικές ατομικές μάζες Αr : Η: 1, N: 14.                          

Μονάδες: 5x5= 25