Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 6Διακρότημα, μια ιδιόμορφη ταλάντωση.


Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, με συχνότητές τους f1 = 19Ηζ και f2 >f1 διαφέρουν πολύ λίγο, προκύπτει η ιδιόμορφη ταλάντωση (διακρότημα) του σχήματος.
  1. Να βρεθεί γράψετε τις εξισώσεις των ταλαντώσεων που η σύνθεσή τους δημιούργησε το διακρότημα.
  2.  Να γράψετε την εξίσωση του διακροτήματος.
  3. Να βρεθεί η συχνότητα της ταλάντωσης.