Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 7

Σφαίρα μάζας m1 που κινείται με ταχύτητα υ1 συγκρούεται με ακίνητη σφαίρα μάζας m2. Μετά την κρούση η πρώτη σφαίρα αποκτά ταχύτητα -υ1/2 ενώ η δεύτερη υ1/4.

  1. Να δείξετε ότι η κρούση είναι ανελαστική.
  2. Να υπολογίσετε το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας που μέσω θερμότητας διέφυγε στο περιβάλλον.