Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 3


 Κρούση , ταλάντωση και ... προσεγγίσεις


Σώμα μάζας Μ=1Kg, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στερεωμένο ανάμεσα σε δύο όμοια ελατήρια που έχουν φυσικό μήκος L=2m και σταθεράς Κ= 50N/m το κάθε ένα. Πολύ μικρή σφαίρα μάζας Μ/100 που κινείται με οριζόντια ταχύτητα υ=100m/s , όπως στο σχήμα, σφηνώνεται στο σώμα μάζας Μ. Να δείξετε ότι το συσσωμάτωμα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση και να βρείτε το πλάτος της. Παραδοχή για τους υπολογισμούς: 1,011.