Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 1 

Πλαστική κρούση και μετά κύλιση χωρίς ολίσθηση.


Κυκλικός δίσκος μάζας Μ και ακτίνας R ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Σώμα μικρών διαστάσεων με μάζα Μ/2 συγκρούεται πλαστικά με τον δίσκο κινούμενο με οριζόντια ταχύτητα υ η διεύθυνση της οποίας απέχει απόσταση h από το κέντρο του δίσκου. Να υπολογιστεί η απόσταση h έτσι ώστε μετά την κρούση το σύστημα να κυλίεται χωρίς ολίσθηση πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς το κέντρο του Ι= 1/2MR2