Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Πανελλήνιες εξετάσεις, προτεινόμενα θέματα 8

Ένας τροχός που η μάζα του Μ θεωρείται συγκεντρωμένη στην περιφέρειά του και ένας κύβος πάγου, επίσης μάζας Μ, συνδέονται μεταξύ τους με μια άκαμπτη ράβδο αμελητέας μάζας. Το σύστημα ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο δάπεδο όταν μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 3Mg, φορά προς τα δεξιά του σχήματος, εφαρμόζεται i) στο κέντρο μάζας του τροχού και ii) στο κέντρο μάζας του κύβου. Αν υποθέσουμε ότι μεταξύ του κύβου και του δαπέδου δεν αναπτύσσεται τριβή ολίσθησης, να συγκρίνετε :

α) Την μεταφορική επιτάχυνση που αποκτά το σύστημα στις δύο περιπτώσεις, και
β) Τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στην ράβδο, ως προς το μέτρο και την φορά τους, στις δύο περιπτώσεις