Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Δακτύλιος ανεβαίνει την ανηφόρα.
Δακτύλιος μάζας Μ και ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή μεταφορική ταχύτητα  υ. Ο δακτύλιος συναντά εμπόδιο σχήματος τεταρτοκυκλίου ακτίνας επίσης R.

Να βρεθεί η ελάχιστη ταχύτητα του δακτυλίου ώστε να υπερπηδήσει το εμπόδιο.

Εφαρμογή Μ=2Kg, R=0,4m, g=10m/s2