Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Ελεύθερη περιστροφή σε κατακόρυφο επίπεδο.

Στην περιφέρεια δακτυλίου, μάζας m και ακτίνας R , έχει προσκολληθεί στο σημείο Σ σημειακή μάζα m1=m. Το σύστημα μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα κάθετο στο επίπεδό του που διέρχεται από το σημείο Ρ όπως φαίνεται στο σχήμα. Την χρονική στιγμή t=0 αφήνουμε ελεύθερο τον δακτύλιο να περιστραφεί.Την στιγμή που ο δακτύλιος έχει στραφεί κατά 90ο , να υπολογίσετε

α. την γωνιακή επιτάχυνση

β. την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής

γ. την στροφορμή

δ. τον ρυθμό μεταβολής της στροφορμής

Απάντηση: