Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Θέματα πανελλήνιων εξετάσεων μέχρι το 2008

Θέματα που έχουν δοθεί μέχρι και το 2008 ταξινομημένα κατά ενότητα.

Χρήσιμα αρχεία για τις επαναλήψεις.

Καταβάστε στον υπολογιστή σας τα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. 

ΚΥΜΑΤΑ 

ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ

DOPPLER

Τα αρχεία βασίστηκαν σε εργασία που αντλήθηκε από  το blog του συναδέλφου Δ. Μάργαρη