Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Πανελλήνιες εξετάσεις 2010/ Πρωτότυπη λύση του Δ4

Του συνάδελφου Σ. Πρωτογεράκη όπως δημοσιεύτηκε  στο blog ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ