Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Α ΛΥΚΕΙΟΥ/ 4ο Θέμα στις εξετάσεις Ιουνίου 2007Την χρονική στιγμή t=0, από την κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης 30o αφήνουμε σώμα μάζας m=2Kg. Το σώμα φτάνει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου με ταχύτητα μέτρου υ=10m/s και συνεχίζει να κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με συντελεστή τριβή ολίσθησης μ=0,2. Δίνονται g=10m/s2 , ημ30ο=0,5.  

α. Να υπολογιστεί η αρχική δυναμική ενέργεια του σώματος.
β. Σε πόσο χρόνο από την στιγμή που έφτασε το σώμα στο κεκλιμένο επίπεδο, και σε ποια θέση θα σταματήσει το σώμα.
γ. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις υ=f(t) και α=f(t) από την χρονική στιγμή που το σώμα έφτασε στο οριζόντιο επίπεδο μέχρι αυτό να σταματήσει.


Απαντήσεις:

α. U=100j, β. t=5s, x=25m
γ. υ=10-2t, α=-2 για t μέχρι 5s.