Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / Μεταφορική κίνηση και συνολική ροπή.


Ράβδος μήκους L=2m και μάζας M=10Kg κινείται σε κατακόρυφο επίπεδο παραμένοντας συνεχώς οριζόντια. Εκτός από το βάρος της ράβδου, ασκούνται σε αυτήν μια κατακόρυφη, προς τα πάνω, δύναμη μέτρουF1=30N στο άκρο Α της ράβδου και μια ακόμα κατακόρυφη δύναμη F2.

Α. Να βρεθεί το μέτρο, η φορά και το σημείο εφαρμογής της F2 ώστε η ράβδος
          α. Να κινείται με σταθερή μεταφορική ταχύτητα
          β. Να κινείται με σταθερή μεταφορική επιτάχυνση αcm=2m/s2 .
B. Να υπολογιστεί η συνολική ροπή των δυνάμεων που ασκούνται στην ράβδο, ως προς το άκρο της Α, στις δύο περιπτώσεις του προηγούμενου ερωτήματος.

Απαντήσεις:

Α
α.  F2=70Ν προς τα πάνω σε απόσταση 3/7 m δεξιά του κέντρου μάζας της ράβδου.
β  F2=50Ν προς τα πάνω σε απόσταση 3/5 m δεξιά του κέντρου μάζας της ράβδου.

Β
α. Στ(Α) =0
β. Στ(Α)=-50Νm.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου