Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Β Λυκείου / Φυσική Κατεύθυνσης / 4 Παρουσιάσεις Power Point

Χρήσιμες παρουσιάσεις για την κατανόηση της θεωρίας αλλά και για πρακτικές εφαρμογές. Οι εργασίες δημοσιεύτηκαν από τον σ. Κυριακόπουλο Γιάννη στο  http://ylikonet.gr/