Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Α ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ Μηχανική ενέργεια


Μηχανική ενέργεια – Αρχή διατήρησης
(Τρίτη 13/3/2012)

Α) Ένα σώμα μάζας 2Kg αφήνεται ελεύθερο, από το σημείο Α που βρίσκεται σε ύψος 180m από το έδαφος σε τόπο όπου g=10m/s2.

 1. Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια και η ταχύτητα του σώματος όταν έχει μετατοπιστεί κατά 20m προς τα κάτω.

 1. Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια και η ταχύτητα του σώματος σε ένα σημείο Β που βρίσκεται σε ύψος 100m.

 1. Με πόση ταχύτητα φθάνει στο σημείο Γ που βρίσκεται πάνω στο έδαφος;

 1. Συμπληρώστε το ακόλουθο πίνακα


Έργο του βάρους
Μεταβολή κινητικής ενέργειας
Μεταβολή δυναμικής ενέργειας
Διαδρομή ΑΒΔιαδρομή ΒΓΔιαδρομή ΑΓ
 1. Το σώμα συγκρούεται ελαστικά με το δάπεδο και αναπηδά με ταχύτητα αντίθετη με αυτή πριν την σύγκρουση. Σε πόσο ύψος θα φτάσει;

 1. Το σώμα συγκρούεται ανελαστικά με το δάπεδο και αναπηδά χάνοντας το 50% της κινητικής του ενέργειας. Σε πόσο ύψος θα φτάσει;

Β) Ένα σώμα μάζας 2Kg εκτοξεύεται με ταχύτητα 20m/s, από το σημείο Α που βρίσκεται σε ύψος 180m από το έδαφος σε τόπο όπου g=10m/s2.

 1. Με πόση ταχύτητα φθάνει στο σημείο Γ που βρίσκεται πάνω στο έδαφος;

 1. Αν η αρχική ταχύτητα με την οποία εκτοξεύτηκε το σώμα είναι κατακόρυφη, και το σώμα συγκρούεται ελαστικά με το δάπεδο, σε πόσο ύψος θα φτάσει μετά την σύγκρουση;

Γ*) Μικρή σφαίρα είναι δεμένη στο άκρο ενός νήματος μήκους 1.8m. Το άλλο άκρο του νήματος είναι δεμένο σε σταθερό σημείο της οροφής του δωματίου που έχει ύψος 3m.  Εκτρέπουμε το νήμα κατά 60ο ως προς την κατακόρυφο και αφήνουμε ελεύθερο το σύστημα.

 1. Με πόση ταχύτητα θα περάσει από την κατακόρυφο θέση;

 1. Σε πόσο ύψος θα φτάσει η σφαίρα;

 1. Εάν το νήμα σπάσει όταν η σφαίρα περνά από την κατακόρυφο, με πόση ταχύτητα θα πέσει αυτή στο δάπεδο;