Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

B ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Εξεταστέα ύλη 2011


Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ  12 ΕΩΣ ΚΑΙ 156.


ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ 

35,63,68,69( 2ος Κανόνας Kirchoff),
76 ( Χρωματικός κώδικας) ,
99 (Αποδέκτες),
100 ΕΩΣ ΚΑΙ 105,
143 EΩΣ ΚΑΙ 147