Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Σφαίρα κυλίεται χωρίς ολίσθησηΣφαίρα με μάζα 2Kg ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Την χρονική στιγμή t=0, με την βοήθεια αβαρούς και μη εκτατού νήματος, εφαρμόζεται στο κέντρο μάζας της σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F.
Ο συντελεστής μέγιστης (οριακής) στατικής τριβής είναι μ=0,7.  

α. Για ποιες τιμές του μέτρου F η σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει;
β. Ποια είναι η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να αναπτύξει το κέντρο μάζας της σφαίρας;
Δίνεται η ροπή αδράνειας τη σφαίρας ως προς το κέντρο μάζας της Ι=2/5mR2 , g=10m/s2

Σφαίρα κυλίεται χωρίς ολίσθηση