Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Πειραματιζόμενοι με την πίεση και την θερμοκρασία αερίου

Πειραματική διάταξη στο εικονικό μας εργαστήριο του Ι.Ρ. Παίζουμε με τις ταχύτητες των σφαιριδίων και έτσι μεταβάλλουμε την θερμοκρασία του "αερίου" μας. Πειράζοντας την δύναμη στο έμβολο, αλλάζουμε την εξωτερική πίεση στο αέριο. Παρακολουθούμε την θέση που ισορροπεί το έμβολο και βγάζουμε συμπεράσματα για την μεταβολή του όγκου όταν η πίεση μένει σταθερή και μεταβάλλεται η θερμοκρασία και αντιστρόφως. Τα συμπεράσματα είναι ποιοτικά δηλαδή δεν έχουν ποσοτική ακρίβεια.

Κατεβάστε το αρχείο Interactive physics από εδώ.