Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Δυναμικές γραμμές ηλεκτρικού πεδίου. Εικονική αναπαράσταση Ι.Ρ.

Μικρές φορτισμένες σφαίρες αφήνονται ελεύθερες μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο δύο μεγαλύτερων σφαιρών. Οι μικρές σφαίρες βρίσκονται αρχικά κοντά στη σφαίρα που έχει θετικό φορτίο. Οι μικρές σφαίρες κινούνται προς την αρνητικά φορτισμένη σφαίρα με μικρές ταχύτητες γιατί συναντούν ισχυρή αντίσταση. Οι τροχιές των σφαιρών δίνουν μια ιδέα για τις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Οι μικρές σφαίρες, δηλαδή, κινούνται κατά προσέγγιση πάνω στις δυναμικές γραμμές.

Ανοίξτε το σχετικό αρχείο Ι.Ρ.