Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Γ κατ./Απλή αρμονική ταλάντωση 1/ Έννοιες-εξίσωση απομάκρυνσης

Κατεβάστε το αρχείο ΙΡ και πειραματιστείτε με την αντιστοιχία κυκλική κίνησης - αρμονικής ταλάντωσης. Δείτε την επίδραση που έχει η μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας του στρεφόμενου διανύσματος στην γραφική παράστασης της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Δείτε / κατρεβάστε τις σημειώσεις στο Scrimbd
2011 ΑΑΤ 1