Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Γ κατ./Απλή αρμονική ταλάντωση 2/ Η εξισώσεις ταχύτητας, επιτάχυνσης – Διαφορά φάσης.

Κατεβάστε το αρχείο ΙΡ και πειραματιστείτε με διάφορες τιμές της διαφοράς φάσης.Κατεβάστε το δεύτερο αρχείο ΙΡ και παρατηρείστε τις διαφορές φάσης μεταξύ της απομάκρυνσης χ, της ταχύτητας υ και της επιτάχυνσης α της ταλάντωσης.


Δείτε / κατεβάστε τις σημειώσεις στο Scribd

2011 ΑΑΤ 2
ΑΑΤ 2α