Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Γ κατ./Απλή αρμονική ταλάντωση 3/ Η Δύναμη επαναφοράς


Κατεβάστε το αρχείο ΙΡ και πειραματιστείτε με διάφορες τιμές της σταθεράς επαναφοράς και την περίοδο της ταλάντώσης.

Κατεβάστε/δείτε τις αντίστοιχες σημειώσεις θεωρίας-ασκήσεις, στο scribd
2011 ΑΑΤ 3