Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Γ κατ./Απλή αρμονική ταλάντωση 4/ Η Δύναμη επαναφοράς σε συστήματα με ελατήρια

Κατεβάστε το αρχείο ΙΡ και παρατηρείστε το σημείο στο οποίο το σώμα ( κόκκινο χρώμα) αποκολλάται από τον δίσκο (γαλάζιο χρώμα).

Κατεβάστε/δείτε τις αντίστοιχες σημειώσεις θεωρίας-ασκήσεις, στο scribd
2011 ΑΑΤ 4