Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Γ κατ./Απλή αρμονική ταλάντωση 5/ αατ και ιδανικά ελατήρια-εμπέδωση

Να συζητηθούν οι ασκήσεις του προηγούμενου φύλου σημειώσεων (αατ 4) και να καταγραφούν συμπεράσματα ή να αναζητηθούν προεκτάσεις σε ανάλογες περιπτώσεις.

Δείτε/κατεβάστε το σχετικό φύλο σημειώσεων στο scribd

2011 ΑΑΤ 5