Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

B-ΓΠ/ Προετοιμασία για τις εξετάσεις


Στο αρχείο "Προετοιμασία για τις εξετάσεις" περιέχονται ερωτήσεις Σωστού - Λάθους, Ερωτήσεις επιλογης της σωστής απάντησης και μερικές ασκήσεις.

Κατεβάστε το αρχείο  zip