Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Α ΛΥΚΕΙΟΥ/ Προετοιμασία στο 2ο Νόμο του Νεύτωνα/ 4 προβλήματα

1. Με ποια επιτάχυνση πέφτει ένα σώμα όταν αφεθεί ελεύθερο από αρκετό ύψος ; Να θεωρήσετε ότι στο σώμα ασκείται, εκτός από το βάρος του και σταθερή δύναμη αντίστασης μέτρου ίσο με το 1/10 του βάρους του σώματος.
2. Η αντίσταση του αέρα κατά την πτώση ενός σώματος αυξάνεται  όσο μεγαλώνει η ταχύτητα του σώματος. Μετά από ορισμένο χρόνο το σώμα αποκτά σταθερή ταχύτητα. Γιατί;
3. Από ένα σημείο του εδάφους εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω ένα σώμα με ταχύτητα 100m/s. Την ίδια στιγμή ένα άλλο σώμα που βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφο με το πρώτο αλλά σε ύψος 100m, αφήνεται ελεύθερο. Ποια χρονική στιγμή τα δύο σώματα θα συγκρουστούν; Σε ποιο ύψος;  
 4. Δύο σώματα A, B με μάζες 1Kg και 2Kg αντίστοιχα, ηρεμούν πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο απέχοντας 300m. Εφαρμόζουμε την ίδια δύναμη, μέτρου 12Ν,  σε κάθε σώμα και τα δύο σώματα αρχίζουν ταυτόχρονα να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Πότε θα συγκρουστούν; Σε ποια θέση;