Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Α ΛΥΚΕΙΟΥ/ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ Ευθύγραμμες Κινήσεις σε οριζόντιο επίπεδο


Δωρεάν φροντιστήριο στο 4ο Λύκειο Πετρούπολης

 
Ευθύγραμμες Κινήσεις σε οριζόντιο επίπεδο
(Τρίτη 14/2/2012)

Α) Σώμα μάζας 2Κg ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή (t=0) ασκούμε στο σώμα δύναμη οριζόντια κατά την θετική φορά του άξονα χ΄χ, το μέτρο της οποίας παραμένει σταθερά ίσο με 8Ν. Η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται ίση με 10 m/s2 .
 1. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.
 2. Να δικαιολογήσετε την πρόταση «συνισταμένη όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα ισούται με την συνισταμένη των δυνάμεων στον άξονα της κίνησης ΣFFχ».
 3. Η πρόταση «συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα στον άξονα που είναι κάθετος στην διεύθυνση της κίνησης είναι μηδέν (ΣFψ=0) γιατί αποτελούν ζεύγος δράσης-αντίδρασης» είναι σωστή; Να δικαιολογήσετε την απάντηση.
 4. Να βρείτε την συνισταμένη όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.
 5. Να εφαρμόσετε τον 2ο νόμο του Νεύτωνα και να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος.
 6. Να γράψετε τις εξισώσεις ταχύτητας-χρόνου και θέσης – χρόνου.
 7. Υπολογίστε την ταχύτητα του σώματος στις χρονικές στιγμές t1=2s και t2=5s. Βρείτε την μεταβολή της ταχύτητας.
 8. Υπολογίστε την θέση του σώματος στις χρονικές στιγμές t1=2s και t2=5s. Βρείτε την μετατόπιση και το αντίστοιχο διάστημα..
 9. Υπολογίστε το παραγόμενο έργο και την μεταβολή της κινητικής ενέργειας στα χρονικά διαστήματα
  1. 0-2s
  2. 0-5s
  3. 2-5s
 10. Κατασκευάστε τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου και θέσης – χρόνου για το χρονικό διάστημα 0-5s.

Β) Σώμα μάζας 2Κg ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή (t=0) ασκούμε στο σώμα δύναμη οριζόντια κατά την θετική φορά του άξονα χ΄χ, το μέτρο της οποίας παραμένει σταθερά ίσο με 8Ν. Η δύναμη τριβής ολίσθησης που εμφανίζεται έχει μέτρο 2Ν. Η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται ίση με 10 m/s2 Να απαντηθούν τα προηγούμενα ερωτήματα 1,4 μέχρι 10


Γ**) Σώμα μάζας 2Κg ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή (t=0) ασκούμε στο σώμα δύναμη οριζόντια κατά την θετική φορά του άξονα χ΄χ, το μέτρο της οποίας παραμένει σταθερά ίσο με 8Ν. Την χρονική στιγμή t=5s η φορά της δύναμης F αντιστρέφεται. Η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται ίση με 10 m/s2 .
 1. Να γράψετε τις εξισώσεις ταχύτητας-χρόνου και θέσης – χρόνου
 2. Σε ποια χρονική στιγμή η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται;
 3. Σε ποια θέση η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται;
 4. Σε ποια χρονική στιγμή το σώμα επανέρχεται στην θέση από την οποία ξεκίνησε;