Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Α ΛΥΚΕΙΟΥ/ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ Ευθύγραμμες Κατακόρυφες ΚινήσειςΕυθύγραμμες Κατακόρυφες Κινήσεις
(Τρίτη 20/2/2012)

Α) Σώμα μάζας m ηρεμεί πάνω σε ύψος 320 m πάνω από οριζόντιο δάπεδο. Κάποια στιγμή (t=0) αφήνουμε ελεύθερο το σώμα που αρχίζει να κινείται προς τα κάτω. Η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται ίση με 10 m/s2 και η αντίσταση του αέρα μηδενική.
 1. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα.
 2. Να εφαρμόσετε τον 2ο νόμο του Νεύτωνα και να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος.
 3. Να γράψετε τις εξισώσεις ταχύτητας-χρόνου και θέσης –χρόνου θεωρώντας ότι το σώμα βρίσκεται αρχικά στο σημείο ψ=0 και κινείται προς την θετική φορά.
 4. Υπολογίστε την ταχύτητα του σώματος στις χρονικές στιγμές t1=2s και t2=5s. Βρείτε την μεταβολή της ταχύτητας.
 5. Υπολογίστε την θέση του σώματος στις χρονικές στιγμές t1=2s και t2=5s.
 6. Υπολογίστε το ύψος του σώματος στις χρονικές στιγμές t1=2s και t2=5s.
 7. Βρείτε την μετατόπιση και το διάστημα. στα χρονικά διαστήματα
  1. 0-2s
  2. 0-5s
  3. 2-5s
 8. Ποια χρονική στιγμή το σώμα φτάνει στο δάπεδο και πόση ταχύτητα έχει;
 9. Υπολογίστε το παραγόμενο έργο και την μεταβολή της κινητικής ενέργειας στα χρονικά διαστήματα
  1. 0-2s
  2. 0-5s
  3. 2-5s
 10. Κατασκευάστε τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου και θέσης – χρόνου για το χρονικό διάστημα 0-5s.

 1. *Να απαντηθούν τα προηγούμενα ερωτήματα Θεωρώντας ότι στο σώμα ασκείται από τον αέρα σταθερή αντίσταση ίση με το 1/5 του βάρους του.

Β) **Να απαντηθούν τα προηγούμενα ερωτήματα Θεωρώντας ότι το σώμα βρίσκεται αρχικά στο σημείο ψ=0 και θετική φορά του κατακόρυφου άξονα, την φορά προς τα πάνω.

Γ) **Να απαντηθούν τα προηγούμενα ερωτήματα Θεωρώντας ότι το σώμα βρίσκεται αρχικά στο σημείο ψ=320m και θετική φορά του κατακόρυφου άξονα, την φορά προς τα πάνω.

Δ***)Αν θεωρήσουμε ότι η αντίσταση του αέρα έχει μέτρο F= 0.2mgυ , αυξάνεται δηλαδή ανάλογα με την ταχύτητα του σώματος και το ύψος από το οποίο αφήνουμε το σώμα είναι πολύ μεγάλο, υπολογίστε την ταχύτητα με την οποία θα φτάσει στο έδαφος