Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2012B ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ

§3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5

 
§3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 , 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9

§3.3.2

                            
B ΛΥΚΕΙΟΥ/ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ

ΚΕΦ. 2               §2.1 έως και §2.13

ΚΕΦ 4                 § 4.7 , §4.8 (Γ ΟΧΙ, Δ ΟΧΙ)

ΚΕΦ 5                 § 5.1 , 5.2, 5.3, 5.4 (ΟΧΙ Α.Δ.Ε),
§5.6 , 5.7 , 5.8 , 5.9


Α ΛΥΚΕΙΟΥ / Εξεταστέα ύλη
ΦΥΣΙΚΗ

Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ:

1.1.5, 1.18, 1.1.9
1.2.1, μέχρι και 1.2.7
1.3.1, μέχρι και 1.3.7 και 1.3.9
2.1.1, μέχρι και 2.1.5
ΧΗΜΕΙΑ

Η ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ  ΣΕΛΙΔΕΣ:


9 μέχρι και 22
44 μέχρι και 66
84 μέχρι και 112
117 μέχρι και 130